Får du den hastigheten du har betalt for?
Linjetest på webmeter.no

Om testen
Testen foregår på den måten at en fil overføres til din maskin. Filens størrelse / tidsforbruket forteller hastigheten. Husk at hastigheten som måles aldri kan bli høyere enn det svakeste ledd på linjen mellom serveren og din maskin. Dette er ingen eksakt linjetest, men en meget god indikator.

Kommentarer mottas med takk:
start@nettforlaget.net
Karl Skartveit

Spesifikasjoner
Det finnes flere linjetester på nettet. Begreper og utregninger varierer. Vi skal ikke påstå at det ene er mere riktig enn det andre. Vi nøyer oss med å spesifisere hvordan vi beregner. På den måten vet du akkurat hva du har å forholde deg til. OK?

Forkortelser
b = bit
B = byte
k = kilo
M = mega
s = sekund
p = /

Utregning
1 B = 8 b
1 kB = 8,19 kb
1 kB = 1024 B
1 kb = 1000 b
1 MB = 1024 kB
1 Mb = 1000 kb

Legg merke til at små og STORE bokstaver har ulik betydning.

Sjekk hastigheten på din internettlinje

Testen tar fra 5 - 30 sekunder, avhengig av din forbindelse

Ikke bruk nettforbindelsen til andre ting mens testen pågår.
For best mulig resultat, tøm temp-internettfiler, og steng tunge programmer.